Vốn FDI đăng ký giảm do vắng dự án quy mô lớn
CafeLand - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư), tính đến ngày 20/3, cả nước có 267 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 1,21 tỷ USD, bằng 59,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Internet

Đến 20/3/2015, có 102 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 621,12 triệu USD, bằng 48,2% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong quý 1/2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,837 tỷ USD

Dù vậy, giải ngân FDI tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014, ước tính đạt 3,05 tỷ USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong quý 1/2015 số lượt dự án cấp mới và tăng vốn đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014, tuy nhiên trong quý không có các dự án quy mô lớn như cùng kỳ vì vậy số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm giảm so với cùng kỳ.

Trong quý, dự án FDI lớn nhất được cấp phép cũng chỉ có tổng vốn đầu tư 300 triệu USD do nhà đầu tư BritishVirginIslands đầu tư tại Tp Hồ Chí Minh với mục tiêu sản xuất sản phẩm may mặc cao cấp.

Phân theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 115 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 1,4 tỷ USD, chiếm 76,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 202,93 triệu USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ sửa chữa với 38 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 123,36 triệu USD.

Nguồn: Cafe Land